Tiêm Vaccine phòng Covid - 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Việt Nam bắt đầu triển khai từ ngày 14/4/2022 - tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khaiLại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận