Lien hệ Trung tâm Y tế huyện Sông Mã | Contact

  • - Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La
  • - Giờ làm việc: 08:00 - 20:00. Chủ nhật: 10:00 - 16:00.
  • - Điện thoại: 0212.3836.011
  • - Email: ttythuyensongma@gmail.com

Bản đồ