Tiêm vắc xin phòng COVID -19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Tiêm vắc xin phòng COVID -19 cho trẻ em sức khỏe của con, hạnh phúc của gia đình

Đừng bỏ lỡ cơ hội cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID -19
Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận