Sông Mã tổ chức tập huấn tiêm vắc xin phòng Covid - 19

Đảm bảo thực hiện tiêm chủng theo đúng quy trình, quy định, an toàn tuyệt đối theo phương châm “Tiêm đến đâu an toàn đến đó”

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid - 19 giai đoạn 2021 - 2022 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và đưa đất nước trở lại bình thường, phát triển.

Thực hiên sự chỉ đạo của UBND huyện Sông Mã tại Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 23/7/2021 về việc kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện Sông Mã. Huyện Sông Mã triển khai 07 điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19: Bệnh viện Đa khoa huyện, Trạm Y tế các xã Chiềng Khương, Mường Hung, Thị Trấn, Nậm Ty, Chiềng Sơ và Mường Lầm.

Để triển khai có hiệu quả Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, huyện Sông Mã nói riêng. Đảm bảo thực hiện tiêm chủng theo đúng quy trình, quy định, an toàn tuyệt đối theo phương châm “Tiêm đến đâu an toàn đến đó”. Ngày 24 + 25/8/2021, Trung tâm Y tế huyện Sông Mã đã tổ chức 2 lớp (mỗi lớp 1 ngày) tập huấn về công tác thống kê, báo cáo, quản lý đối tượng, vắc xin, vật tư tiêm chủng trên Hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng dẫn sử dụng hệ thống e-learning, chất lượng và sử dụng số liệu trong tiêm chủng. Cụ thể: Ngày 24/8/2021, tập huấn cho 9 xã, viên chức Trung tâm Y tế: Chiềng Cang, Mường Hung, Pú Bẩu, Thị trấn, Yên Hưng, Chiềng Phung, Mường Sai, Nà Nghịu, Đứa Mòn và Trung tâm Y tế - Ngày 25/8/2021, tập huấn cho 10 xã: Chiềng Khương, Nậm Ty, Nậm Mằn, Chiềng En, Bó Sinh, Mường Lầm, Huổi Một, Mường Cai, Chiềng Khoong, Chiềng Sơ.

Tổng số: 47 đại biểu, học viên tham gia tập huấn, trong đó Trung tâm Y tế huyện: 09 người (lãnh đạo đơn vị: 02 người; Các khoa, phòng liên quan, cán bộ hỗ trợ 6 Cụm tiêm Covid-19, cán bộ chuyên trách tiêm chủng: 07 người); Trạm Y tế các xã, thị trấn: 38 người (mỗi trạm 02 người: Chuyên trách tiêm chủng mở rộng, cán bộ thống kê báo cáo tiêm phòng vắc xin Covid-19 hoặc chuyên trách phòng chống dịch).


Hình ảnh tại lớp tập huấn tiêm chủng ngày 24/8/2021

Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận