Trạm Y tế xã Pú Bẩu

Bác sỹ Thào Bả Sọ - Trưởng trạm - 0356 589 189


Tập thể viên chức Trạm Y tế xã Pú Bẩu

Họ và tên

Chuyên ngành

Chức vụ

Số điện thoại

Thào Bả Sọ

Bác sỹ ĐK

Trưởng trạm

0356 589 189

Lò Văn En

CN Y tế công cộng

P. trưởng trạm

0349 275 892

Lường Văn Thương

Điều dưỡng

 

0964 070 442

Lò Thị Vân

Điều dưỡng

 

0978 826 924

Giàng Thị Xay

Hộ sinh

 

0912 353 692

Giàng Giống Vạ

Dân số viên

 

0338 370 790

 

 

 

 

Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận