Trạm Y tế xã Nậm Mằn

NHS Trần Thị Hường - Phó trưởng trạm - 0984 139 998


Tập thể viên chức Trạm Y tế xã Nậm Mằn

Họ và tên

Chuyên ngành

Chức vụ

Số điện thoại

Trần Thị Hường

Hộ sinh

P. trưởng trạm

0984 139 998

Tòng Văn Tiến

Y sỹ ĐK

 

0355 600 789

Hà Văn Hải

Y sỹ ĐK

 

0964 492 604

Lường Mạnh Trí

Điều dưỡng

 

0966 098 028

Lò Văn Bảo

Dân số viên

 

0824 604 123

 

 

 

 

Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận1 bình luận