Trạm Y tế xã Chiềng Phung

Bác sỹ Lường Văn Tuyệt - Trưởng trạm - 0981 148 570


Tập thể viên chức Trạm Y tế xã Chiềng Phung

Họ và tên

Chuyên ngành

Chức vụ

Số điện thoại

Lường Văn Tuyệt

Bác sỹ ĐK

Trưởng trạm

0981 148 570

Lường Văn Hoán

Y sỹ SN

P. trưởng trạm

0977 431 877

Quàng Văn Sơn

Điều dưỡng

 

0354 201 891

Bạc Thị Vinh

Hộ sinh

 

0374 891 406

Lường Văn Dũng

Y sỹ YHCT

 

0969 787 089

Lường Thị Chiêm

Y sỹ ĐK

 

0837 664 883

Quàng Văn Hưng

Dân số viên

 

0962 867 721

Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận