Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

“Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

2. Chủ đề tháng hành động: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”

3. Thông điệp truyền thông:

+ CHUNG TAY BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM, BẢO VỆ TRẺ EM TRONG THIÊN TAI, DỊCH BỆNH.

+ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO TRẺ EM CÓ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN VÀ HƯỞNG THỤ CÔNG BẰNG CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN.

+ THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM.

+ TẠO MÔI TRƯỜNG LẠNH MẠNH, THUẬN LỢI ĐỂ TRẺ EM PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN.

+ ROI VỌT KHÔNG LÀM TRẺ EM NÊN NGƯỜI YÊU THUƠNG MẠNH HƠN LỜI QUÁT MẮNG.

+ LẮNG NGHE TRẺ EM BẰNG TRÁI TIM, BẢO VỆ TRẺ EM BẰNG HÀNH ĐỘNG.

+ GỌI TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM 111 THÔNG BÁO MỌI HÀNH VI XÂM HẠI TRẺ EM.

+ BẢO VỆ QUYỀN CỦA MỌI TRẺ EM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG INTERNET.

+ HÃY CHO TRẺ EM HOẠC BƠI, HỌC KỸ NĂNG AN TOÀN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC.

+ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO CON, TRỌN TÌNH CHA MẸ.

"GỌI TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM 111 THÔNG BÁO MỌI HÀNH VI XÂM HẠI TRẺ EM"

Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận