Sông Mã hoàn thành tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021

Đợt 3, bắt đầu từ ngày 22/7 và kết thúc vào ngày 02/8/2021. Tổng số người được tiêm Vắc xin Moderna mũi 1 là 1.170 người (đối tượng ưu tiên là những người hoãn tiêm đợt 1, đợt 2; Đại biểu HĐND các cấp, cán bộ thống kê các cấp, giáo viên, người làm việc tại các cơ quan, hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người); Vắc xin Pfizer mũi 1 là 17 người (đối tượng là công an); Vắc xin Astrazeneca mũi 2 là 578 người (đối tượng là công an, bộ đội, nhân viên y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp).

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid - 19 giai đoạn 2021 - 2022 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và đưa đất nước trở lại bình thường, phát triển.

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-SYT ngày 21/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Sơn La về triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Sông Mã đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện xây dựng kế hoạch, nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện tiêm chủng theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối theo phương châm “Tiêm đến đâu an toàn đến đó”.

Đợt 3, bắt đầu từ ngày 22/7 và kết thúc vào ngày 02/8/2021. Tổng số người được tiêm Vắc xin Moderna mũi 1 là 1.170 người (đối tượng ưu tiên là những người hoãn tiêm đợt 1, đợt 2; Đại biểu HĐND các cấp, cán bộ thống kê các cấp, giáo viên, người làm việc tại các cơ quan, hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người); Vắc xin Pfizer mũi 1 là 17 người (đối tượng là công an); Vắc xin Astrazeneca mũi 2 là 578 người (đối tượng là công an, bộ đội, nhân viên y tế, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp).

Một số hình ảnh tại buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3/2021
Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận