Năm 2021 - Trung tâm Y tế huyện Sông Mã thực hiện tốt công tác truyền thông Dân số và Phát triển

Để triển khai, thực hiện tốt công tác truyền thông Dân số và Phát triển trong năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Sông Mã đã chủ động xây dựng các văn bản, kế hoạch triển khai cụ thể hóa các Kế hoạch, Chương trình hành động; tham mưu cho UBND huyện các vấn đề liên quan đến công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản.

Sông Mã là huyện vùng sâu, vùng cao biên giới, nằm phía Tây Nam của tỉnh Sơn La có 43,5 km đường biên giới với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Có diện tích tự nhiên 1.639,33 km2; toàn huyện có 18 xã và 01 Thị Trấn, có 411 bản, tổ dân phố. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) hiện nay là 32,03%.

Để triển khai, thực hiện tốt công tác truyền thông Dân số và Phát triển trong năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Sông Mã đã chủ động xây dựng các văn bản, kế hoạch triển khai cụ thể hóa các Kế hoạch, Chương trình hành động; tham mưu cho UBND huyện các vấn đề liên quan đến công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản.

Năm 2021, tại các xã, thị trấn số buổi truyền thông lồng ghép 1.537 buổi truyền thông, sinh hoạt nhóm; Tổng số lượt người nghe là 24.249 lượt; Tổng số buổi phát thanh trên loa các bản, tổ dân phố: 55.391 buổi; Tuyên truyền vận động tại 255 hộ. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, facebook, zalo, bản tin … Xây dựng và duy trì mô hình giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại 04 xã: Nà Nghịu, Huổi Một, Nậm Mằn, Mường Hùng và 01 đơn vị trường là trường PTDT Nội trú- THCS&THPT Sông Mã; mô hình tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân và bệnh bẩm sinh tại các xã, thị trấn với trên 362 lượt người tham gia. Triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản- KHHGĐ đến 08 xã Chiềng Khoong, Chiềng Cang, Mường Hung, Chiềng Sơ, Nậm Ty, Yên Hưng, Bó Sinh và Đứa Mòn,...


Truyền thông tại chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn, năm 2021 đã có 8.371 cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai mới trong đó: Đặt vòng tránh thai 541 ca; dùng viên uống tránh thai: 4.053 người; dùng bao cao su 911 người; tiêm tránh thai 21 ca; thuốc cấy tránh thai 02 ca và biện pháp khác 2.832 người. Về kết quả thực hiện chỉ tiêu dân số, hiện toàn huyện có dân số trung bình 158.419 người trong đó: phụ nữ từ 15 - 49 tuổi: 44.061 người, số phụ nữ trong độ tuổi có chồng là 32.879 người; tỉ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai chung đạt trên 80%; tỉ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 77%./.

Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận