“60 năm ngành Dân số - vì một Việt Nam phát triển bền vững”

Thủ tướng chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã quyết định lấy ngày 26/12 hàng năm làm ngày Dân số Việt Nam nhằm tập trung toàn xã hội cho công tác này, điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trước mắt và lâu dài.

Cách đây 60 năm, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) nước ta ban hành Quyết định 216/CP ngày 26/12/1961 về hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã quyết định lấy ngày 26/12 hàng năm làm ngày Dân số Việt Nam nhằm tập trung toàn xã hội cho công tác này, điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trước mắt và lâu dài.

Hiện nay, Việt Nam đang được xếp vào một trong những nước có dân số đông và mức tăng dân số cao trên thế giới. Theo tổng điều tra dân số, Việt Nam hiện có hơn 96,2 triệu dân, là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, thứ 3 Đông Nam Á và có tỷ lệ cư dân thành thị thấp hơn so với tốc độ đô thị hóa.

Những năm qua, thành tựu của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, góp phần đáng kể vào việc tăng thu nhập bình quân đầu người, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tình trạng đói nghèo, tăng cường bình đẳng giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Với nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Chương trình Dân số kế hoạch hóa gia đình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhân dân và cán bộ huyện Sông Mã, đặc biệt là viên chức, cán bộ, cộng tác viên Dân số - KHHGĐ quyết tâm đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, vận dụng những điều kiện thuận lợi, xác định những nhiệm vụ và biện pháp thích hợp trong tình hình mới, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ Dân số - KHHGĐ trong giai đoạn tới.

Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) với chủ đề: “60 năm ngành Dân số -  vì một Việt Nam phát triển bền vững”. Nhằm tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức và phát huy hơn nữa trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân về công tác Dân số và phát triển đối với sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh Sơn La, cũng như của huyện Sông Mã, của từng địa phương; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số tiếp tục phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về Dân số và phát triển được giao. Thông qua các hoạt động  kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam, “Tháng hành động Quốc gia về Dân số” và “Ngày Dân số Việt Nam 26/12” nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động các tầng lớp  nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về công tác Dân số và phát triển.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. “60 NĂM NGÀNH DÂN SỐ - VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”.

2. NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH DÂN SỐ VIỆT NAM (26/12/1961-26/12/2021)

3. NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ VÀ NGÀY  DÂN SỐ VIỆT NAM 26/12.

4. TƯ VẤN VÀ KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH KHỎE HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG.

5. KHÔNG KẾT HÔN SỚM VÌ HẠNH PHÚC CỦA MỖI GIA ĐÌNH, VÌ TƯƠNG LAI CỦA XÃ HỘI.

6. KHÔNG KẾT HÔN CẬN HUYẾT THỐNG ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG NÒI.

7. THỰC HIỆN TẦM SOÁT VÀ CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH, TẬT TRƯỚC SINH ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐỨA CON KHỎE MẠNH.

8. HÃY TẦM SOÁT VÀ CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH, TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH VÌ GIỐNG NÒI VIỆT.

9. MỖI CẶP VỢ CHỒNG NÊN SINH ĐỦ HAI CON

10. HÃY ĐỂ VIỆC SINH CON TRAI HAY CON GÁI THEO QUY LUẬT TỰ NHIÊN.

11. NGHIÊM CẤM LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

12. THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH.

13. ĐẦU TƯ CHO TRẺ EM GÁI VỊ THÀNH NIÊN LÀ ĐẦU TƯ CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

14. CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN  –  VÌ TƯƠNG LAI HẠNH PHÚC TUỔI TRẺ.

15. HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP ĐỂ TRÁNH MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN

16. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ  -  KHHGĐ LÀ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG.

17. ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC DÂN SỐ  -  KHHGĐ LÀ ĐẦU TƯ CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

18. CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC.

19. CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ TOÀN XÃ HỘI.

20. CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI ĐỂ HỌ CÓ CUỘC SỐNG VUI TƯƠI, HẠNH PHÚC.

 

Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận